Portfolio

Check Out My Projects on Facebook

About Me

Learn About me

Edyta Pekala
Edyta Pekala

Edyta Pekala

I studied at Faculty of Fine Arts at Nicolaus Copernicus University as well as photography at European Academy of Photography and making my diploma under the guidance of Izabela Jaroszewska.

I create portrait photography, sessions for children, wedding photos, photo manipulation.

Photographs are for me a memory of yesterday that is not lost in the abyss of oblivion. The real fun is to collect magical and fleeting moments ... to keep them in the poetry of light. Shooting is about creating a new realities. World under the eyelids becomes real ... a fascinating journey inside yourself allows you to discover a wide range of sensitivity, expand horizons and continues to follow the footsteps of the imagination, because it is worth to get lost in order to find something, you might want to lose in order to "touch" of happiness.

Edyta Pekala
Edyta Pekala

Edyta Pekala

Ukończyłam Wydział Sztuk Pięknych (UMK Toruń), a także fotografię na Europejskiej Akademii Fotografii w Warszawie. Obroniłam dyplom pod kierunkiem Izabeli Jaroszewskiej.

Tworzę portrety, sesje dziecięce, ślubne; fotomanipulacje.

Fotografie są dla mnie wczorajszym wspomnieniem, które nie ginie w otchłani niepamięci. Prawdziwa frajda to kolekcjonowanie magicznych i ulotnych momentów...zatrzymanie ich w poezji światła...blasku nocy. Fotografowanie to kreowanie nowych rzeczywistości. Świat pod powiekami staje się realny...a fascynująca podróż w głąb siebie pozwala odkryć szerokie spektrum wrażliwości, rozszerzyć horyzonty i nieustannie podążać tropem wyobraźni, bowiem warto się zagubić, by coś odnaleźć, warto się zatracić, by "dotknąć" szczęścia.

Get in Touch

If you are interested in photo session or purchasing my prints, please write to me.

Jeżeli jesteś zainteresowany sesją zdjęciową albo zakupem moich zdjęć, napisz do mnie.

To order a print (printed on the best quality paper), send a mail to edytapekala@onet.eu and attach a photo which you are interested in. Each photography is signed by me.

Aby zamówić odbitki zdjęć (drukowanych na wysokiej jakości papierze), wyślij e-mail na adres: edytapekala@onet.eu i załącz zdjęcie, którym jesteś zainteresowany. Każda fotografia jest podpisana przeze mnie.

Contact Details

monitoring pozycji